equip de la residència per a gent gran Ítaca Reus

Equip de la Residència Ítaca Reus

Coneix els nostres professionals

A la Residència Ítaca Reus ens agrada ser completament transparents i accessibles, per això volem mostrar-vos, una a una, cadascuna de les persones que forma part del nostre equip.

Si tens algun dubte o vols contactar amb algun dels nostres professionals, que forma part de l’equip d’Ítaca Reus, aquí tens una descripció de qui són i un mail de contacte directe amb cadascun d’ells.

A la Residència Ítaca Reus, la professionalitat del nostre equip,
és la teva tranquil·litat.

Direcció

Atenció directa als residents, famílies i treballadors.
Supervisió de les tasques dels diferents professionals del centre.
Responsable de la relació amb l’administració i verificació del compliment de la normativa.

Administració

Atenció directa als residents, famílies i treballadors.
Supervisió de les tasques dels diferents professionals del centre.
Control de la facturació mensual dels residents i proveïdors.

Treball Social

Vetllar pel benestar del resident en el centre, detectant i solventant les necessitats que li puguin sorgir, conjuntament amb una comunicació continua amb les famílies.
Realització del tràmits i seguiments posterior de possibles ajudes econòmiques.

Educació Social

Organitzar activitats de caire lúdic tenint en compte les habilitats i desitjos de cada resident amb l’objectiu d’estimular les seves capacitats, potenciar les relacions interpersonals, facilitar l’adaptació a la seva nova situació. En definitiva, mantenir la il·lusió en aquesta etapa de la vida.

Psicologia

Afavorir el manteniment de l’autonomia, competències i qualitat de vida dels residents, el control de símptomes afectius i conductuals associats.
Atenció i suport a les famílies dels residents.
Orientació i formació a tot l’equip interdisciplinar.

Servei Mèdic

Atenció sanitària assistencial als residents, tant en processos aguts com a crònics.
Control de visites a especialistes, de fàrmacs i dietes segons les patologies.

DUI

Atenció sanitària i cura dels residents en general.
Realització de cures, prevenció d’úlceres per pressió i/o vasculars,…
Gestió de fàrmacs amb el CAP i la farmàcia, administració i control de medicació directa dels residents.
Planificació de visites mèdiques i petició de transport sanitari.
Atenció directa a les famílies per a consultes sobre l’estat de salut del resident.

Teràpia Ocupacional

Restablir al màxim l’autonomia dels residents dintre de la institució.
Control de les dietes més adequades per a cada resident.
Detecció del risc de caigudes i posterior valoració i aplicació dels mecanismes necessaris per a evitar aquestes caigudes.

Fisioteràpia

 Valoració i tractament de patologies agudes i cròniques. Coordinació amb l’equip gerocultor en el treball de prevenció de caigudes.
Gestió de les ajudes tècniques necessàries: valoració de la necessitat, tramitació de la prescripció de l’ajuda a la seguretat social i gestió de la comanda.

TRUCA'NS
977 770 442